Otopark & Trafik Danışmanlığı

full

Son yıllarda yaşanan gelişmeler, tüm bireylerini şirketlerin ve hatta ülkelerin, bakış açısının değiştirmelerini kaçınılmaz hale getirmiştir. Özellikle sağlık ve ekonomi bazlı küresel krizler sonrasında, tüm kişisel alışkanlıklar, ezberler ve öncelikler değişmek durumunda kalmıştır.

 

Bu görüşle, trafik ve otopark konularında da artık öncelik, sürdürülebilir, çevre dostu, yönetilebilir, yatırım/işletme maliyetleri minimize edilen projeler üretme aşamasına gelmiştir.

 

Biz de danışmanlığını üstlendiğimiz projelerde, bu güncel ilkelere bağlı kalarak, doğayı koruyan, verimliliği yüksek çözümler üretmekteyiz. Tasarım aşamasından itibaren başlayarak, proje, uygulama, imalat ve işletme aşamalarında devam edebilen hizmetlerimizle, müşteri memnuniyetini maksimum seviyeye taşıyan “otopark ötesi mekânlar” ortaya çıkartmaktayız.

İyi çalışan bir otoparka sahip olmanın ön koşulu, iyi erişimi olan bir tesis ortaya çıkartmaktır. Bu nedenle, tasarım aşamasında katılım sağlanan projelerde verilen danışmanlık hizmeti, çok daha verimli olmaktadır.
Otopark tasarımı öncesi, ana tesis fonksiyonlarına paralel oluşacak otopark ihtiyaçları belirlenmektedir. Bu ihtiyaçlar otopark işletmesinin ticari ve idari yapısı hakkında belirleyici rol oynamaktadır ve tasarımı etkilemektedir.
Ofis ortamında yapılan tüm hazırlıkların, sahada istenen kalitede uygulanıyor olduğunun takibi son derece önemlidir.
Otopark işletmesi, misafirlerin karşılandığı yer olması nedeni ile tesisin görünür yüzünü oluşturmaktadır. Bu nedenle büyük önem taşır.

Danışmanlık Çözümlerimiz

Sürdürülebilir, çevre dostu, müşteri memnuniyetinin üst seviyeye taşındığı, düşük maliyetli bir işletmeye giden en doğru yol.

Sürdürülebilirlik 85%
Verimlilik 90%
Maliyette tasarruf 40%
Müşteri memnuniyeti 95%