İmalat ve Uygulama

Ofis ortamında yapılan tüm hazırlıkların, sahada istenen kalitede uygulanıyor olduğunun takibi son derece önemlidir.

İhtiyaçların doğru tarif edilmiş olduğu, marka bağımsız teknik şartnameleri ve keşif listeleri büyük bir hassasiyetle hazırlanmaktadır. Amaç cihazların tekil fonksiyonlarının yerine getirilmesinden öte, yönetilebilir, çevreci, büyümeye açık, doğru veri elde edilebilen, big data sağlamaya aday otomasyonların kurulmasıdır.

İmalat ve Uygulama

Sadece bir cihaz değil, sistem ve hizmet alımı yapılıyor olması sebebi ile alt yapı-donanım ve yazılım ürün/hizmetlerinin şartnamelere uygunluğu denetlenmektedir. Sonraki süreçte, devreye alma ve eğitim hizmetlerine refakat edilerek sistemler işletme grubuna teslim edilmektedir.

İşletmelerin ihtiyacı olan tamamlayıcı trafik ekipmanlarının sahada projelere uygun şekilde ve istenilen kalitede uygulanması denetlenmektedir.

Bu çalışmaların sonucunda, arzu edilen kalite çizgisinde bir otopark elde edilmektedir.

İyi çalışan bir otoparka sahip olmanın ön koşulu, iyi erişimi olan bir tesis ortaya çıkartmaktır. Bu nedenle, tasarım aşamasında katılım sağlanan projelerde verilen danışmanlık hizmeti, çok daha verimli olmaktadır.
Otopark tasarımı öncesi, ana tesis fonksiyonlarına paralel oluşacak otopark ihtiyaçları belirlenmektedir. Bu ihtiyaçlar otopark işletmesinin ticari ve idari yapısı hakkında belirleyici rol oynamaktadır ve tasarımı etkilemektedir.
Ofis ortamında yapılan tüm hazırlıkların, sahada istenen kalitede uygulanıyor olduğunun takibi son derece önemlidir.
Otopark işletmesi, misafirlerin karşılandığı yer olması nedeni ile tesisin görünür yüzünü oluşturmaktadır. Bu nedenle büyük önem taşır.