İşletme Modelleme

Otopark tasarımı öncesi, ana tesis fonksiyonlarına paralel oluşacak otopark ihtiyaçları belirlenmektedir. Bu ihtiyaçlar otopark işletmesinin ticari ve idari yapısı hakkında belirleyici rol oynamaktadır ve tasarımı etkilemektedir.

İşletme Modelleme

Yine bu görüşle, farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile özel olarak oluşturmuş olduğumuz işletme paketleri ve bu modelleri destekleyen özel yazılım modüllerimiz ile en efektif uygulama şekilleri hayata geçirilmektedir.

Ayrıca otoparkta çevreci, doğa dostu ve sürdürülebilir bir işletme sağlanabilmesi için uygulanması gereken tüm detaylar bu aşamada şekillendirilmektedir.

Otopark yönlendirilmesi, öncelikli alanlar oluşturulması, tamamlayıcı hizmetlerin hizmet prensiplerinin belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması bu aşamada tamamlanmakta olan önemli iş kalemleridir.

Tesiste yaşayacak paydaşların, özellikle ofis gibi çok personelli işletmelerin ulaşım modellemeleri, yoğunluk önleyici zamanlama düzenlemeleri, otopark kullanım kurallarının yönetmeliklere uygun şekilde belirlenmesi bu süreçte değerlendirilmektedir.

İyi çalışan bir otoparka sahip olmanın ön koşulu, iyi erişimi olan bir tesis ortaya çıkartmaktır. Bu nedenle, tasarım aşamasında katılım sağlanan projelerde verilen danışmanlık hizmeti, çok daha verimli olmaktadır.
Otopark tasarımı öncesi, ana tesis fonksiyonlarına paralel oluşacak otopark ihtiyaçları belirlenmektedir. Bu ihtiyaçlar otopark işletmesinin ticari ve idari yapısı hakkında belirleyici rol oynamaktadır ve tasarımı etkilemektedir.
Ofis ortamında yapılan tüm hazırlıkların, sahada istenen kalitede uygulanıyor olduğunun takibi son derece önemlidir.
Otopark işletmesi, misafirlerin karşılandığı yer olması nedeni ile tesisin görünür yüzünü oluşturmaktadır. Bu nedenle büyük önem taşır.