Operasyon

Operasyon

Otopark işletmesi, misafirlerin karşılandığı yer olması nedeni ile tesisin görünür yüzünü oluşturmaktadır. Bu nedenle büyük önem taşır.

Kullanılan sistemlerin sürekliliği büyük önem arz ettiği için sadece “otopark sistemlerinden” sorumlu teknik ekibin eğitimi periyodik aralıklarla verilmekte acil müdahale senaryoları oluşturulmaktadır.

Misafirlerle iletişim halinde olan personelin teknik ve idari eğitimleri, çalışma planlamaları yapılmaktadır. Özellikle stres altında çalışma konusundaki performansları ölçülerek yatırımcı bilgilendirilmektedir.

Kılık kıyafet standartları, periyodik bakım cetvelleri, temizlik-güvenlik planlamaları yapılarak, bunların raporlanabilir hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Yatırımcı talebine paralel olarak “gizli müşteri” uygulamaları ile işletme kalitesi denetlenmekte ve raporlanmaktadır.

İyi çalışan bir otoparka sahip olmanın ön koşulu, iyi erişimi olan bir tesis ortaya çıkartmaktır. Bu nedenle, tasarım aşamasında katılım sağlanan projelerde verilen danışmanlık hizmeti, çok daha verimli olmaktadır.
Otopark tasarımı öncesi, ana tesis fonksiyonlarına paralel oluşacak otopark ihtiyaçları belirlenmektedir. Bu ihtiyaçlar otopark işletmesinin ticari ve idari yapısı hakkında belirleyici rol oynamaktadır ve tasarımı etkilemektedir.
Ofis ortamında yapılan tüm hazırlıkların, sahada istenen kalitede uygulanıyor olduğunun takibi son derece önemlidir.
Otopark işletmesi, misafirlerin karşılandığı yer olması nedeni ile tesisin görünür yüzünü oluşturmaktadır. Bu nedenle büyük önem taşır.