Tasarım ve Projelendirme

İyi çalışan bir otoparka sahip olmanın ön koşulu, iyi erişimi olan bir tesis ortaya çıkartmaktır.Bu nedenle, tasarım aşamasında katılım sağlanan projelerde verilen danışmanlık hizmeti, çok daha verimli olmaktadır.

Tesisin imal edileceği bölgedeki genel trafik alışkanlıkları, yaklaşım mesafeleri, toplu taşıma imkânları gibi daha birçok konu dikkate alınarak tesise yaklaşım imkânları ve olası zorlamalar tespit edilmektedir.

Tasarım ve Projelendirme

Otoparkta ihtiyaç olacak gerçek kapasitenin hesaplanması, mimari yeterliliklerin değerlendirilmesi, ihtiyaçlara paralel değişikliklerin statik ile etkileşiminin gözden geçirilmesi ve tamamlayıcı hizmetler için gerekliliklerin belirlenmesi gibi daha birçok konu, dikkatle ele alınmaktadır.

LEED ya da BREEAM sertifikası alınması planlanan projelerde, bu sertifikaların alınması için gerekli şartlar raporlanarak tasarım, bu gerek şartlara paralel oluşturulmaktadır.

Sertifikasyonun düşünülmediği projelerde de çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir bir otopark

Tasarım ve Projelendirme işletmesi elde edilmesi için gereken tüm tasarım/proje/elektrik/mekanik detaylar masaya yatırılmakta, projeler bu çerçevede geliştirilmektedir.

Tüm bu çalışmalar, verimliliğin arttırılması amacı ile katılımcı olan tüm proje ekipleri ile ( statik, mimari, uygulama, elektrik, mekanik, peyzaj v.b. ) bir takım çalışması olarak planlanmaktadır.

Hazırlanan süperpoze projelerin sahaya aktarılması sonucunda, tüm imalat süreçlerinde oluşabilecek zorluklar, önceden minimize edilmektedir.

İyi çalışan bir otoparka sahip olmanın ön koşulu, iyi erişimi olan bir tesis ortaya çıkartmaktır. Bu nedenle, tasarım aşamasında katılım sağlanan projelerde verilen danışmanlık hizmeti, çok daha verimli olmaktadır.
Otopark tasarımı öncesi, ana tesis fonksiyonlarına paralel oluşacak otopark ihtiyaçları belirlenmektedir. Bu ihtiyaçlar otopark işletmesinin ticari ve idari yapısı hakkında belirleyici rol oynamaktadır ve tasarımı etkilemektedir.
Ofis ortamında yapılan tüm hazırlıkların, sahada istenen kalitede uygulanıyor olduğunun takibi son derece önemlidir.
Otopark işletmesi, misafirlerin karşılandığı yer olması nedeni ile tesisin görünür yüzünü oluşturmaktadır. Bu nedenle büyük önem taşır.