PARKONOM için ilk büyük proje

AKASYA projesinde PARKONOM başarısını kanıtladı. Sistem hala kullanılmaktadır.