2A GRUP

Check-UP

Doğru çözüm üretebilmek, verimliliği arttırabilmek için çalışmaya başlamadan önce proje ihtiyaçlarının tüm detayları ile belirlenmesi gerekir. 

Bu sayede çalışma çok daha verimli hale gelecek, projeye katma değer sağlanabilecektir.

DOĞRU ZAMANLAMA

2A GRUP olarak önermiş olduğumuz “Operasyonel Tasarım Danışmanlığı”, trafik ve otopark dışında, mimari/statik /elektrik/mekanik/ peyzaj  disiplinlerine dokunan birçok konuyu kapsayan büyük bir pakettir.

Bu paketin tüm imkanlarından yararlanmak için projenin “konsept tasarım” süreçlerinde çalışmaya başlamak son derece doğru bir karar olacaktır.

Yapım süreçlerinde de bir çok destek sağlanabilecek olan bu hizmet renovasyon
çalışmalarında da büyük katma sağlamaktadır.

Konunun projeye sağlayacağı maliyet ve verimlilik avantajlarını dikkate alarak mümkün olduğunca erken dönemlerde iş birliği tesis etmek verimi arttıracaktır

2A GRUP olarak önermiş olduğumuz “Operasyonel Tasarım Danışmanlığı”, trafik ve otopark dışında, mimari/statik/elektrik/ mekanik/ peyzaj  disiplinlerine dokunan birçok konuyu kapsayan büyük bir pakettir.

Bu paketin tüm imkanlarından yararlanmak için projenin “konsept tasarım” süreçlerinde çalışmaya başlamak son derece doğru bir karar olacaktır.

Yapım süreçlerinde de bir çok destek sağlanabilecek olan bu hizmet renovasyon çalışmalarında da büyük katma sağlamaktadır.

Konunun projeye sağlayacağı maliyet ve verimlilik avantajlarını dikkate alarak mümkün olduğunca erken dönemlerde iş birliği tesis etmek verimi arttıracaktır.

TEKNOLOJİK ALTYAPI

İşletmelerin daha verimli hale getirilmesi için öncelikli ihtiyaç ölçülebilir yönetimdir. Bu da teknolojik sistem ihtiyacını beraberinde getirir.

Sadece günümüz ihtiyaçlarını değil, gelecekte oluşacak ihtiyaçları da karşılayacak,
kurulum sonrası teknik desteği sürdürülebilir olacak sistemlerin seçilmesi işletme
sürekliliği açısından son derece önemlidir.

Otopark otomasyon sistemleri dışında, otopark alanlarına tesis edilecek havalandırma
ve aydınlatma gibi sistemlerin bu bakışla seçilmesi, yerleşim aşamasında yapılacak
süperpoze proje çalışmaları ile trafik dinamiklerini destekler hale getirilmesi son de derece önemlidir.

2A GRUP bu aşamada dünya ölçeğinde genel kabul görmüş çözümleri projenize
taşırken, kendi markası olan PARKONOM ile otoparklarınıza verim artışı
sağlamaktadır.

İşletmelerin daha verimli hale getirilmesi için öncelikli ihtiyaç ölçülebilir yönetimdir. Bu da teknolojik sistem ihtiyacını beraberinde getirir.

Sadece günümüz ihtiyaçlarını değil, gelecekte oluşacak ihtiyaçları da karşılayacak, kurulum sonrası teknik desteği sürdürülebilir olacak sistemlerin seçilmesi işletme sürekliliği açısından son derece önemlidir.

Otopark otomasyon sistemleri dışında, otopark alanlarına tesis edilecek havalandırma ve aydınlatma gibi sistemlerin bu bakışla seçilmesi, yerleşim aşamasında yapılacak süperpoze proje çalışmaları ile trafik dinamiklerini destekler hale getirilmesi son de derece önemlidir.

2A GRUP bu aşamada dünya ölçeğinde genel kabul görmüş çözümleri projenize taşırken, kendi markası olan PARKONOM ile otoparklarınıza verim artışı sağlanmaktadır.

KONSEPT TASARIM

Projeye katma değer üretecek tüm fikirlerin özgürce aktarılabileceği, sınırların
şekillendirilme imkânı olan bu süreç son derece kıymetlidir.                                                    
Tesisin ana fonksiyonunu destekleyecek, imalat ve işletme maliyetlerini minimize
edecek kararların özgürce alınabileceği bu süreç, yatırımcı temsilcileri ve tasarım
ekipleri ile koordineli çalışarak en efektif şekilde değerlendirilmelidir.                                   
Çalışmaların nihai amacı, doğa dostu, misafirlerin mutlu olduğu, maliyet optimizasyonu yapılmış sürdürülebilir tesisler ortaya çıkartmaktır.

Projeye katma değer üretecek tüm fikirlerin özgürce aktarılabileceği, sınırların şekillendirilme imkânı olan bu süreç son derece kıymetlidir.

Tesisin ana fonksiyonunu destekleyecek, imalat ve işletme maliyetlerini minimize edecek kararların özgürce alınabileceği bu süreç, yatırımcı temsilcileri ve tasarım ekipleri ile koordineli çalışarak en efektif şekilde değerlendirilmelidir.

Çalışmaların nihai amacı, doğa dostu, misafirlerin mutlu olduğu maliyet optimizasyonu yapılmış sürdürülebilir tesisler ortaya çıkartmaktır.

YAPIM İMALAT

2A GRUP’un sunmuş olduğu en büyük ayrıcalıklardan biri, projeler tamamlandıktan sonra imalat süreçlerinde de yatırımcının ve saha ekiplerinin yanında olmasıdır.

İmalat süreçlerinde uygulama takibini yapılması ve olası proje tadilat ihtiyaçlarını hızla hayata geçirmesi dışında;

Diğer disiplinlerle koordinasyon,
Maliyet optimizasyonu,
Malzeme seçimi,
İhale süreçleri,(Teknik şartname/keşif listesi hazırlıkları                                                          Ürün ve uygulama denetlemeler,                                                                                                  Sürdürülebilirlik

Diğer disiplinlerle koordinasyon, 
Maliyet optimizasyonu,
Malzeme seçimi,
İhale süreçleri,(Teknik şartname/keşif listesi hazırlıkları
Ürün ve uygulama denetlemeler,
Sürdürülebilirlik

gibi avantajlar sağlanmaktadır.

Her proje için farklı yaklaşımlar sunulan bu aşama hakkında ve sizin projenizin yapısal değerini nasıl arttırabileceğimiz konusunda firmamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.