Check-UP

Projenin bulunduğu süreç ve karar vericilerin talepleri, sunulacak danışmanlık paketini belirlemektedir.

Tüm paketlerde sunulan çalışmaların ortak yönü, işe Check-up ile başlanacak olmasıdır. Sağlık konusunda olduğu gibi öncelikle durumun net olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Sorunları tespit etmeden, gerçek çözümleri üretmek mümkün değildir.

Projenin karakteristik özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri, çevresel etkileşimler gibi birçok konuda yapılacak bu analizler, danışmanlık sürecinde doğru konulara ağırlık vermeyi sağlayacaktır.

Bu bakış açısı, ezbere dayalı çalışmadan uzaklaşarak, proje özelinde çözüm üretilmesine, dolayısıyla yüksek verim elde edilmesine olanak tanır.

Bir sorunuz var mı?

Bize ulaşın