DOĞRU ZAMANLAMA

Projenize katma değer sağlayabileceğimiz konular, projenizin bulunduğu süreçlere göre değişim göstermektedir.

✔️Konsept/Tasarım

Maksimum verim elde edebilmek için yapısal kararlara dâhil olabilmek son derece önemlidir. Bu sayede geri dönülmesi zor hatalar engellenebilir, verimlilik arttırıcı dokunuşlar sağlanabilir. Bu nedenle tasarım/konsept aşaması en kıymetli katlım sürecidir.

Ana yapı ile otoparkın mimari ve statik etkileşimlerinin değerlendirilmesi, erişimlerin düzenlenmesi için bu aşama değerlendirilmelidir.

✔️Yapım/imalat

 Yapım/imalat süreçlerinde verilen danışmanlık hizmeti, bir önceki aşamaya göre daha zorlayıcı olsa bile, daha tempolu ve yüksek katılımlı bir çalışma ile birçok geliştirme imkânı sunmaktadır. Dolayısıyla, katma değer oluşturmak için kesinlikle doğru bir süreçtir.

✔️Renovasyon

Konjonktürel gerçekler, ülke ve dünya ekonomik yönelimleri, arz-taep dengelerinde gelinen doyum gibi nedenlerle yeni yatırımlardan çok, mevcutların renove edileceği bir sürece girmekteyiz.


Özellikle AVM konseptli yapılarda, misafirlere “yeni bir yüz gösterme” ihtiyacı bu uygulamayı hayata geçirmektedir. Renovasyon süreci, “misafirlerin karşılama noktası” olan otoparklar için de çok kıymetlidir. Yapısal konular dışında sayısız dokunuş alternatifi ile bambaşka bir uygulama modeli oluşturulup, verimli, düşük maliyetli ve bunlardan daha da önemlisi, misafirlerin o tesisi tercih etmelerinde önemli pay sahibi bir otopark ortaya çıkartılabilir. Bu nedenle renovasyon süreçleri, danışmanlık hizmeti için önemli bir zamandır.

✔️Operasyon

Otopark, fiziki büyüklüğü ve misafir ettiği kişi sayısı sebebi ile tesisin en kıymetli alanıdır. Birçok mağazadan daha fazla misafir otoparkı ziyaret eder ve anı biriktirir. Bu biriken anı “müşteri memnuniyetini” oluşturur. Müşteri memnuniyeti de tesisin kaderini…

Bu nedenle otopark işletmesi son derece önemlidir. Boş vermişliğin, hataları gözden gelmenin asla kabul edilemeyeceği bir önem sahiptir. Ölçülebilir, raporlanabilir, geliştirilebilir bir yönetim ile verimli hale getirilmelidir. Bu konuda önemli tecrübeye sahip 2A işletmelerinizin performansını arttırmanın yollarını paylaşmaya hazırdır. Dolayısıyla operasyon süreçleri de bu hizmetin talep edilmesi için son derece doğru bir zamanlamadır.

Bir sorunuz var mı?

Bize ulaşın