YAPIM / İMALAT

2A’nın en büyük katma değer sağladığı aşamalardan biri yapım/imalat aşamasıdır. Sahada verimlik, maliyet optimizasyonu ve sürekli sağlayacak hizmetimizi aşağıdaki başlıklarla kısaca özetleyebiliriz;

✔️ Koordinasyon
✔️ Malzeme seçimi
✔️ İhale süreçleri ( Teknik şartname/keşif listesi hazırlıkları )
✔️ Ürün ve uygulama denetlemeleri
✔️ Sürdürülebilirlik

Bu aşamada alınacak danışmanlık hizmeti, farklı disiplinler arasında iletişimi güçlendirerek, paydaşların çalışma süreçlerindeki senkronizasyonunu sağlayacaktır.


Bu sayede;

✔️ Farklı disiplinler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi,
✔️ Farklı takımların senkronize çalışmasının sağlanması,
✔️ İmalat hızının, kaliteden ödün vermeden arttırılması,
✔️ Aynı imalatların değişimler sebebi ile defaten yapılmasının önüne geçilmesi,
✔️ Doğru planlama ile işgücünün doğru kullanılması,
✔️ Güncel teknolojiye yatırım yapılması,
✔️ Sistemlere dönük bakım planlarının önceden oluşturulması,
✔️ İlgili tesis özelinde işletme süreçlerinde oluşacak ihtiyaçların karşılanması,
✔️ Teknik şartnameler ve keşif listeleri hazırlanarak ihale süreçlerinin kolaylaştırılması,
✔️ Misafir memnuniyeti ve gelir artışı,

gibi daha birçok avantaj ile imalat maliyetlerinde ciddi miktarda tasarruf sağlanmaktadır.

Bu ana başlıkların kapsadığı, proje özelinde yapılacak detaylı çalışmalar hakkında uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Bir sorunuz var mı?

Bize ulaşın